Juni 2013

 

Weidevogels in een veranderend landschap

 

 

De achteruitgang van weidevogels is op dit moment een veelbesproken onderwerp. Omdat aanpassing aan een sterk veranderd landschap lastig blijkt, is er veel aandacht en zorg voor de weidevogels. Toch lijken de maatregelen voor het in stand houden van leefgebieden  weinig effectief. Dit boek beschrijft het proces van de achteruitgang en geeft (nieuwe) praktische handvatten voor een goed en effectief weidevogelbeheer.

 

 

 

 

Weidevogels hebben zich in de laatste honderd jaar moeten aanpassen aan een sterk veranderd landschap. De vochtige bloemrijke graslanden, waar weidevogels zich zo in thuis voelden, hebben plaats gemaakt voor vroeg gemaaide en  sterk bemeste graslanden. Weidevogels kunnen hierin niet leven en dreigen daarom te verdwijnen. Dit boek beschrijft het proces van deze veranderingen en geeft handvatten voor herstel van het aangetaste leefgebied van de weidevogels.

 

De talrijke praktijkvoorbeelden en de vele praktische beheerzaken maken dit boek tot een waardevolle handleiding voor boeren, vrijwilligers, natuurbeheerders, recreanten en wetenschappers. Met zijn vele illustraties en foto's van landschapskenmerken en leefgebieden brengt dit boek eenheid in de verscheidenheid aan interpretaties over weidevogelbeheer.

 

De auteurs van dit boek hopen dat iedereen die om weidevogels geeft, de beheeradviezen in dit boek in de praktijk gaat brengen. De drie auteurs hebben samen een leven lang ervaring met weidevogels.

 

“Een weidelandschap is bij uitstek mensenwerk, waar we draaien aan de knoppen om te krijgen wat we willen. Mochten we iets van die glorieuze weilandrijkdom terug willen winnen, dan geeft dit diepgravende boek een weelde aan praktische handreikingen“ - Theunis Piersma, Hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

 

Over de auteurs

Jan van der Geld was voor Natuurmonumenten ruim dertig jaar verantwoordelijk voor het beheer van weidevogelgebieden. Niko Groen was als bioloog vanaf 1985 voor DBL betrokken bij onderzoek naar de effecten van beheersovereenkomsten op weidevogels. Ron van ’t Veer is ecoloog en was 5 jaar werkzaam bij Alterra waar hij de relatie tussen vegetaties en weidevogelbeheer onderzocht.

 

 

Weidevogels in een veranderend landschap – meer kleur in het grasland

Auteur:                   Jan van der Geld, Niko Groen en Ron van 't Veer

Uitgever:                KNNV Uitgeverij

Uitvoering:            189 p., 23 x 27 cm, genaaid gebonden | full colour.

ISBN:                      978905 011 457 8

Prijs:                       € 29,95

 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Natuurmonumenten.

 

Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl