Natuurfotografie Jan van der Geld

Spanje, een reis door steppes, sierra's en dehesa's

Spanje is vooral een droog en zonnig land. De natuur en landschappen die je er vind zijn dan ook verbonden aan dat klimaat. Dat levert bijzondere ontmoetingen op, vooral als vanaf half april ook de trekvogels uit Afrika terug zijn.
In het grootste deel van Spanje is er wel één of andere vorm van agrarisch gebruik mogelijk. Door middel van bevloeiing (rijstbouw) of beregening (akkerbouw en fruitteelt) zoekt men op veel plaatsen de grenzen met de stenige ondergrond op. Dit geeft mooi gekleurde landschappen en, op de niet bruikbare plaatsen, aan armoede gerelateerde natuur op.
Dan blijven er nog steppes, sierra's en dehesa's over. Deze gebieden zijn natuurlijk een bezoek waard. Vooral in een nat voorjaar zijn de steppes bont gekleurd van de bloemen. Grote- en kleine trappen, grielen, zandhoenders, bijeneters, scharrelaars, grauwe kiekendieven, steenuilen en diverse soorten leeuweriken bevolken de steppes. Dehesa's zijn eigenlijk steppes, beplant met steen- of kurkeiken om de bodem tegen zonnestralen te beschermen. De eiken leveren eikels voor de hier overwinterende kraanvogels en zijn een broedplaats voor hoppen, kuifkoekoeken, blauwe eksters, grijze wouwen, monniksgieren, arenden, maar ook kleine zangvogels als merel, wielewaal, putter, roodkopklauwier en nog veel meer. In de sierra's kun je de vale gieren niet missen, maar hier vind je ook met gemak blauwe rotslijster, zwarte tapuit, rotszwaluw, grijze gors, aasgier, zwarte ooievaar en met een beetje geluk een oehoe.
Als ons voorjaar nog koud en nat is, kunt u in Spanje al genieten van zon, warmte en overweldigende natuur. Ik kan u er verslag van doen, ik heb het al meerdere malen uitgeprobeerd.
Zie voor foto’s onder startpagina>Natuur van Spanje

Ik verzorg voor u een lezing of presentatie. De inhoud of lengte van de presentatie wordt in overleg met u samengesteld.