Natuurfotografie Jan van der Geld

Grutto’s in de rijstvelden van Spanje en Portugal, zolang de voorraad strekt

In februari zijn onze grutto’s vanuit hun winterverblijf in Afrika al weer op weg naar hun broedgebied in Holland. Om weer wat vet op de spieren te krijgen tanken ze even bij in de rijstvelden van Zuid Portugal en de Extremadura van Spanje. We lezen daar dan kleurringen af om te zien hoeveel er de winter in Afrika hebben overleefd. Dat levert dan ook spectaculaire beelden op van de daar nog aanwezige natuur en extensieve landbouw. In de rijstvelden langs de Taag laten zilverreigers, zwarte ibissen, en grijze wouwen zich van nabij bekijken. Vele zuidelijke klapeksters, buizerds, roodborsttapuiten en spaanse mussen vinden er voedsel.
Grote groepen kraanvogels zijn nog niet naar het hoge noorden vertrokken en zoeken naar de laatste eikels in de dehesa. In deze landschappen met steen- en kurkeiken reppen groepen blauwe eksters zich van boom naar boom.
Op de oneindig ogende steppes baltsen grote en kleine trappen. Ooievaars, roodpootpatrijzen, diverse soorten leeuweriken, grauwe gorzen, kieviten en goudplevieren zijn er volop te vinden. In de talrijk aanwezige hopen met stenen wonen steenuilen en hoppen. In en op oude gebouwen broeden ooievaars, zwarte spreeuwen en kleine torenvalken.
In het nationaal park Monfraque vliegen de vale- en monniksgieren op ooghoogte voorbij.
Bij een temperatuur van gemiddeld 15 graden is het leuk vogels kijken, maar we gaan de grutto’s achterna, het wordt weer voorjaar in Holland.
Zie voor foto’s onder portfolio> reizen>Iberia

Ik verzorg voor u een lezing of presentatie. De inhoud of lengte van de presentatie wordt in overleg met u samengesteld.