Natuurfotografie Jan van der Geld

 “Weidevogels in een veranderend landschap”, “Meer kleur in het grasland”.
Weidevogels hebben zich in de laatste honderd jaar moeten aanpassen aan een sterk veranderd landschap. De vochtige bloemrijke graslanden, waar weidevogels zich zo in thuis voelden, hebben plaats gemaakt voor vroeg gemaaide en  sterk bemeste graslanden. Weidevogels kunnen hierin niet leven en dreigen daarom te verdwijnen.
De achteruitgang van weidevogels is een veelbesproken onderwerp. Omdat aanpassing aan een sterk veranderd landschap lastig blijkt, is er veel aandacht en zorg voor de weidevogels. Toch lijken de maatregelen voor het in stand houden van de leefgebieden  weinig effectief.
Hoe zijn al die veranderingen tot stand gekomen en zijn er nog mogelijkheden  voor herstel van het aangetaste leefgebied van de weidevogels? Het weidevogellandschap is door mensenhanden gemaakt. Door het juiste beheer te voeren is het mogelijk om weidevogels te behouden. In deze lezing kan ik u vertellen en laten zien waaraan u dan moet denken en wat u moet doen.

Zie voor foto’s onder andere op de startpagina “Leven als een grutto” en " Red de koning van de weide ".

Ik verzorg voor u een lezing of presentatie. De inhoud of lengte van de presentatie wordt in overleg met u samengesteld.